0001-01-01
En katt är en katt, tänker du kanske. Men det är inte riktigt sant. Precis som vi människor skiljer oss åt vad gäller till exempel livsstil, ålder, kön, aktivitetsnivå och så vidare så skiljer även katter sig åt på olika sätt.

 

Utekatt eller innekatt - är det någon skillnad?

En innekatt och en utekatt lever väldigt olika liv. Innekatten har ett begränsat revir och lever i en skyddad miljö, medan utekatten kan röra sig fritt över mycket stora områden och utsätts för faror av olika slag. Utekatten påverkas också mer av årstidernas växlingar.

Skillnaderna mellan innekattens och utekattens livsstil gör att de har olika näringsbehov. För innekatten innebär det att energiförbrukningen är betydligt lägre (ca 35 % lägre). Detta till följd av en begränsad yta och inaktivitet under stora delar av dygnet. Utekatten däremot gör av med mycket energi och behöver därför en betydligt mer energirik kost.

En tredjedel av alla katter i Sverige är idag överviktiga och detta är ett stort hot mot kattens hälsa och välbefinnande. Förutom inaktivitet och inskränkt rörelseförmåga, som kanske är de mest direkta orsakerna till övervikt, är diabetes, ledproblem och hjärtsjukdomar exempel på sjukdomar som är överrepresenterade bland våra överviktiga katter.

En överviktig katt får också ändrat beteende. De tvättar sig mindre och inte lika ofta, vilket kan leda till hudproblem. De går heller inte lika ofta på kattlådan vilket gör att de lättare drabbas av problem med urinvägarna och urinsten.

En innekatt påverkas mindre av årstidernas växlingar, vilket också orsakar kontinuerlig fällning och katten sväljer dagligen stora mängder av päls. Detta ökar risken för att hårbollar bildas, vilket kan ge problem med matsmältningen.

En innekatts liv ser ut så här:

 • Den har ett revir på cirka 35 till 100 kvadratmeter.
 • Den äter 15 till 20 gånger om dagen.
 • Den sover upp till 18 timmar per dygn.
 • Den lever i en miljö med praktiskt taget konstant temperatur och belysning året om (ca 2025 °C).
 • Den ägnar mellan tre till fyra timmar per dag åt att tvätta sig.
 • Den uträttar sina behov i kattlådan.

Hur mycket katten är ute varierar beroende på årstiderna och energibehovet för att reglera kroppstemperaturen har att göra med variationerna i utomhustemperaturen. Utekatten utsätts också för smittor i större grad, som kan försvaga motståndskraften.

Livet för en katt som helt eller delvis lever utomhus ser ut så här:

 • Katten kan ha möjlighet att röra sig över mycket stora områden.
 • Den sover mellan 12 och 14 timmar per dygn.
 • Den får utlopp för sin jaktinstinkt fyra till åtta timmar per dag.
 • Den träffar andra katter.
 • Den har tillgång till naturliga ämnen som håller matsmältningssystemet i trim (bland annat gräs och småbyten).
 • Den utsätts för variationer i temperatur och ljus med årstidernas växlingar.
 • Den påverkas av reproduktionscykeln: letar efter partner, markerar revir och slåss osv.

Back to Top